ติดต่อเรา

Yuva Tour (ยูว่าทัวร์)

เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 21/00494
293 หมู่ 2 ถ. เชียงใหม่-หางดง ต. สันผักหวาน
อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230
E-mail : yuva_tour@hotmail.com
Tel./Fax: 053 131 614
สายด่วน: 081 716 7677, 086 429 7624

คลิกดูภาพแผนที่ขนาดใหญ่

Contact Form